Svar fra Udir på Tyskforums brev

Vi viser til brev som Tyskforum sendte til Udir 31. mai ang. årets eksamen (les det her). Vi har nå fått et utfyllende svar fra Udir som du kan lese i sin helhet her:

Les mer

Vinnere av elevkonkurranse

Tusen takk for alle bidragene vi fikk inn til vår elevkonkurranse om Brødrene Grimms eventyr. Vi fikk inn over 30 flotte bidrag og det var fantastisk å se hvor kreative elever fra alle kanter av landet har vært, og ikke minst hvor mye arbeid dere har lagt ned i filmer,…

Les mer

BlimE – Lær deg et fremmedspråk!

TYSKFORUM – Norsk Tysklærerforening, Fransklærerforeningen og Spansklærerforeningen (ANPE) ønsker å bidra til å øke antallet elever som velger fremmedspråk i 8. klasse. Ifølge Fremmedspråksenteret er situasjonen i dag slik: «Skuleåret 2021-22 […] 73,9 % av Noreg sine 8.-klassingar valt framandspråk. Det er ein knapp nedgang på 0,2 % frå i…

Les mer

Åpent brev til medlemmene i Tyskforum

Styret i Tyskforum har fått en del henvendelser med spørsmål om hvordan vi stiller oss til gjennomføringen og rettferdig vurdering av eksamen i fremmedspråk når det nå verserer så mange muligheter for bruk av hjelpemidler, spesielt oversettelsesprogrammer.

Les mer

8. Felles språklærerdag 18. mars 2023

Fransklærerforeningen, Den norske spansklærerforening (ANPE) og Tyskforum – Norsk tysklærerforening inviterer til 8. Felles språklærerdag 2023 den 18. mars kl. 9:30-16:00 på HumSam-biblioteket ved Universitetet i Oslo. Hovedtema er «Flerspråklighet og demokrati – Fremmer flerspråklighet demokratiske verdier?». Påmelding kreves, og frist er 10. mars 2023. Påmeldingsskjema finner du her. Både medlemmer,…

Les mer

Det var en gang to brødre – Elevkonkurranse om Brødrene Grimms eventyr

Bakgrunn og målsetting Brødrene Grimm samlet inn eventyr og publiserte Tysklands største boksuksess i 1812. Historiene om Askepott, Rødhette, Snøhvit og Tornerose er verdenskjente og oversatt til mange språk fra hele verden. Også i tyskundervisningen har eventyrene sin plass, og de fleste elever i Norge kjenner dem. I år er…

Les mer